Kontakta en guide direkt! / Contact a guide directly!

Vill du komma i kontakt med en guide, skriv sms direkt till guiden. Klicka på guidens namn och du får upp mer info om just den guiden.

Vad kostar det? Priset per guidning varierar beroende på hur uppdraget ser ut och vilken tid på dygnet det handlar om. En auktoriserad guide debiterar per timme, men minimiarvodet är tre timmar. OB-tillägg utgår för uppdrag som genomförs mellan kl 19-07 samt för storhelger, t ex midsommar. För mer exakta prisuppgifter diskutera direkt med den guide du vill anlita. All kommunikation sker direkt med guiden – förfrågningar, överenskommelser, bokning och betalning.
FSAG tillhandahåller ingen bokningsservice.

 

If you wish to get in contact with a guide, write him/her a SMS.

What does it cost? The cost for each guided tour will vary depending on how the assignment is planned and also at what time during the day. The authorized guides charge per hour, with a starting fee of a minimum of three hours. An extra fee will be charged when the assignment is carried out between 7 PM-7AM as well as during holidays, like Midsummer. When you need more information regarding the cost for your guided tour, please discuss it directly with your guide. All communication with your guide will be carried out directly with him/her; requests, confirmations, booking and payment.
FSAG does not handle/offer any booking service.

Back  The guides below in PDF format
Back