การติดต่อกับมัคคุเทศก์โดยตรง

 ถ้าท่านต้องการจะติดต่อกับมัคคุเทศก์ ท่านสามารถโทรศัพท์หรือส่งอีเมล์(กดที่สัญลักษณ์รูปซองจดหมาย)ได้โดยตรงไปที่มัคคุเทศก์ตามรายชื่อข้างล่างนี้เมื่อท่านเลือกกดที่ชื่อของมัคคุเทศก์ท่านจะได้รับข้อมูลและรายละเอียดของมัคคุเทศก์ตามรายชื่อที่ท่านเลือกกดเนื่องจากการแสดงรายชื่อของมัคคุเทศก์ไม่ได้เรียงลำดับชื่อตามตัวอักษรดังนั้นถ้าท่านต้องการติดต่อมัคคุเทศก์คนใดเป็นพิเศษขอให้ท่านเลือกการดาวน์โหลดไฟล์ PDF ท่านสามารถหาไฟล์นี้ได้โดยการกลับไปที่ Our guides ในไฟล์ PDF จะแสดงรายชื่อมัคคุเทศก์ทั้งหมดโดยเรียงลำดับชื่อตามตัวอักษร

อัตราค่าตอบแทนสำหรับมัคคุเทศก์ ค่าตอบแทนสำหรับการให้บริการของมัคคุเทศก์แตกต่างกันไปขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและช่วงเวลาในการทำงานอัตราค่าตอบแทนในการทำงานของมัคคุเทศก์ที่มีใบอนุญาตจะคิดเป็นรายชั่วโมง การว่าจ้างมัคคุเทศก์ในแต่ละครั้งจะต้องว่าจ้างอย่างน้อย3 ชั่วโมง ในกรณีที่มัคคุเทศก์ให้บริการระหว่างเวลา19.00 น. - 07.00น. และในวันหยุดตามเทศกาลหรือวันหยุดตามประเพณี เช่น วันหยุดในเทศกาล Midsommarท่านจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการของมัคคุเทศก์เพิ่มขึ้นจากอัตราค่าตอบแทนตามปรกติ

ท่านสามารถสอบถามรายละเอียดต่างๆเกี่ยวกับอัตราค่าตอบแทนในการให้บริการได้โดยตรงจากมัคคุเทศก์ที่ท่านเชื่อถือและให้ความไว้วางใจซึ่งท่านจะได้ข้อมูลที่แท้จริงว่าท่านจะต้องจ่ายค่าตอบแทนในการให้บริการเป็นจำนวนเงินเท่าไร ในกรณีที่ท่านต้องการสอบถามข้อมูลตกลงเรื่องการว่าจ้างทำงาน จองตัวมัคคุเทศก์ และจ่ายเงินค่าตอบแทนขอให้ท่านติดต่อโดยตรงกับมัคคุเทศก์ ทางสมาคมมัคคุเทศก์แห่งกรุงสตอกโฮล์ม FSAGไม่ได้รับจัดบริการในเรื่องการจองตัวมัคคุเทศก์

Back  The guides below in PDF format
Back