Our guides

Marie Andersson

Jag är auktoriserad Stockholmsguide sedan 1993 och arbetar idag som stockholmsguide och konstguide på frilansbasis. Mina uppdragsgivare hittar man både bland företag, konst- och pensionärsföreningar, privatpersoner och turister. Jag har en lång och bred erfarenhet av att visa Stockholm för olika typer av grupper. De senaste åren har jag framför allt arbetat med olika typer av VIP-grupper samt mindre privata sällskap.
Min specialitet är olika typer av konstvandringar och konstvisningar, inklusive s.k. "konståkningar", dvs visningar av konsten i tunnelbanan. Jag anlitas även av flera olika konstmuseer för visningar av utställningar.

I'm an Authorized Stockholm Guide since 1993 and work today with tours for companies, organizations, private groups and tourists. I'm used to working with different kind of tours and enjoy smaller private groups with special arrangements. I guide at most of the museums in the Stockholm area and I am specialized in art and architecture, including tours of the art in the Stockholm Metro.

Guide languages

Marie Andersson