Guideturer

Millesgården

Sveriges mest kända skulptör, Carl Milles, var mest verksam utomlands men tänkte ofta på sitt hemland och tillbringade gärna somrarna i Sverige. Därför lät han köpa mark på Lidingös södra sluttning mot Stockholm och byggde sig ett hem där. Efter åren vid Cranbrook University i USA byggde Carl Milles, tillsammans med sin bror som var arkitekt, den terrasserade skulpturparken Millesgården.

Milles donerade sitt hem, sina skulpturer och sin samling av antik konst till svenska folket och när han dog på 1950-talet var Millesgården redan ett populärt besöksmål.

Många av Milles skulpturer synes sväva i luften – de har placerats på höga pelare men en fantastisk effekt. Låt en guide berätta om hur Milles karaktäristiska skulpturer skapades med inspiration från både den grekiska och romerska mytologien och den svenska historien.

Foto: Lars Ekdahl
Foto: Lars Ekdahl