Kontakt

FSAGs styrelse 2016

Ordförande: Joel Rapi
fsag@guidestockholm.com

Sekreterare: Pia Dahlberg
sekreterare@guidestockholm.com

Kassör: Jenny Hebrant
kassa@guidestockholm.com

Infogruppen: Lydie Lebon
info@guidestockholm.com

Hemsida: Veerle Schrovens
webmaster@guidestockholm.com

Kontakter med museer och besöksmål: Elisabeth Daude
internationellagruppen@guidestockholm.com

Branschkontakter: Alexandra Lööw
branschkontakter@guidestockholm.com